علوم روانشناختی

مجله علوم روانشناختی یک نشریه علمی، پژوهشی، و كاربردی در قلمروهای تحوّلی، بالینی، پرورشی و اجتماعی است که از سال ۱۳۸۰ توسط دکتر محمود منصور مدیر مسئول مجله راه با اهدف‌ و انگیزه‌های علمی راه اندازی شده است. این مجله برای شناساندن روانشناسی علمی و استقرار آن به مقیاس ملّی از راه ترغیب بررسی‌های تطبیقی در دو دامنة بنیادی و به‌كار بسته تلاش می نماید.گسترش یافته‌ها، فنّ آوری‌ها و عمل پردازی‌های روانشناختی در سطح درون فرهنگی و بین فرهنگی با تأكید بر تحقّق پژوهش‌های میدانی و ارائه و انتقاد نظریه‌ها از دیگر هدفهای علمی مجله است. همچنین مجلۀ علوم روانشناختی به ایجاد شرایط مبادلة فكری در سطح صنفی و حرفه‌ای بین روانشناسان در پهنة همكاری‌های ملّی و بین المللی همت گمارده است.

بنابراین این مجله تلاش دارد برای ارتقاء علمی تلاش نماید که سبک ارائۀ نوشته ها در قالب گزارش فرآیند یك پژوهش علمی مبتنی بر ملاحظات روش شناختی امروزی را مورد تأکید مولفان مقالات قرار دهد. همچنین در قالب بررسی‌های فراتحلیلی به منظور دستیابی به صورت‌بندی‌های مفهومی نوین و در قالب برگردان‌های ناب آثار مـﺅلفان نامی و یا مربوط به تحلیل این نوع آثار باشد.یکی دیگر از مزایای مجله یكسان‌سازی اصطلاحات و كاربرد صحیح‌ترین كتابت تلفظ اسامی خارجی است و منابع و مآخذ، جدول‌ها، نمودارها، نمایاننده‌ها براساس راهنمای معیارهای جدید ارائة مقاله‌های علمی، كه مجموعه‌ای از آنها توسطAPA ۲۰۱۲ چاپ ششم تدوین می گردد.

 

دوره 16, شماره 63 (2017): پاییز ۱۳۹۶

XML

فهرست مطالب

ابوالفضل زارعی, نیما قربانی, محمدعلی بشارت, حمیدرضا غریبی
محسن شکوهی یکتا, سعید اکبری زردخانه, غلامرضا سهراب‌پور
میلاد اسماعیلی حیدرآباد, محمود شیخ, فهیمه حسنی, عارفه اسماعیلی
خدامراد مؤمنی, عمران داوری‌نژاد, حسن شاهی, پریسا جانجانی, میرنادر میری
الهه صفائیان, حمید علیزاده, نورعلی فرخی
حسین ذوالفقاری, سودابه ارشادی‌منش
مرضیه حاجی‌زادگان, حسن عشایری, احمد علیپور, فرهاد شقاقي, مریم تشویقی
شایسته اشرف­زاده, نوشیروان خضری­مقدم, وحید منظری توکلی
شایسته اشرف­زاده, نوشیروان خضری­مقدم, وحید منظری توکلی
محمد ابراهیم مداحی